MultimediaID - prezentacja kandydata/pracodawcy

MultimediaID - pokaż się z Twojej najlepszej strony!

Nagraj, korzystając z przygotowanego scenariusza Twoją osobistą wizytówkę multimedialną - multimediaID, którą prezentujemy - oprócz Twojej teczki osobowej - pracodawcom

Pomoże Ci w atrakcyjny sposób zrobić pierwsze, dobre wrażenie na pracodawcy i zastąpi pierwszy kontakt wzrokowy

Wizytówka multimedialna jest trwającą maksymalnie 2 mi-nuty prezentacją nagrywaną przez pracownika według podzielonego na 6 części scenariusza. Dobrze nagrana wizytówka multimedialna ma na celu wyróżnienie Twojego profilu spośród pozostałych kontrkandydatów i jak najatrakcyjniejsze zaprezentowanie Cię pracodawcy.

Przed nagraniem zapoznaj się z następującymi punktami: ....

 • Pamiętaj o odpowiednim wyglądzie i miejscu nagrania
 • Zwróć uwagę na odpowiednie oświetlenie Twojej osoby
 • W nagraniu nie reklamuj żadnych firm czy instytucji!
 • W nagraniu nie mogą brać udziału osoby trzecie
 • Twoje nagranie nie może zawierać treści promujących hazard, produkty alkoholowe czy tytoniowe, rasizm, erotykę bądź inne formy przemocy, ksenofobii lub stalkingu
 • Zastanów się nad treścią Twojej wizytówki. Jako ściągi użyć swojego CV
 • Na nagranie swojej wizytówki masz maksymalnie dwie minuty, podzielone na sześć części
 • Nie podawaj danych osobowych i kontaktowych - zapoznaj się z naszą polityką ochrony danych osobowych
 • Zaprezentuj się w języku kraju, w którym ubiegasz się o pracę!
 • O zamieszczeniu Twojej wizytówki decyduje ostatecznie osoba weryfikująca nagrania z arbeitCH Personalvermittlung
 • arbeitCH Personalvermittlung nie odpowiada za treści zamieszczone w nagraniach przez użytkowników

Dziękujemy za Wasze zaufanie i życzymy powodzenia w poszukiwaniu pracy z JobHydePark!